ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
id"ADRNIVX_0000000264220012""ADRNIVX_0000000264227995""ADRNIVX_0000000329305282""ADRNIVX_0000000264228756""ADRNIVX_0000000264220015"
nom_voie"mas de les fonts""la coma""la font de l'espinas""los planals""mas de l'escarra"
id_fantoir"A020""B032""B044""B059""B065"
numero"5001""34""5001""33""10"
rep"F""""F"""""
code_insee"66001""66001""66001""66001""66001"
code_post"66480""66480""66480""66480""66480"
alias""""""""""
nom_ld"MAS DE LES FONTS""LA COMA""LA FONT DE L'ESPINAS""LOS PLANALS""MAS DE L'ESCARRA"
nom_afnor"MAS DE LES FONTS""""""""MAS ESCARRA"
libelle_acheminement"L ALBERE""L ALBERE""L ALBERE""L ALBERE""L ALBERE"
x"689837.4""690258.4""688982.5""691628""689921.1"
y"6153843.1""6151987.7""6152906.1""6151682.7""6153726.7"
lon"2.87657769383117""2.88172438074073""2.86621444070602""2.89835784237183""2.87759639971207"
lat"42.4843595801847""42.4676871243591""42.4759243086147""42.4649626403391""42.4833144199506"
nom_commune"L'Albère""L'Albère""L'Albère""L'Albère""L'Albère"