ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
id"adresspunkter.fid-6048c1c6_15b7a6da4de_-1bc0""adresspunkter.fid-6048c1c6_15b7a6da4de_-1bbf""adresspunkter.fid-6048c1c6_15b7a6da4de_-1bbe""adresspunkter.fid-6048c1c6_15b7a6da4de_-1bbd""adresspunkter.fid-6048c1c6_15b7a6da4de_-1bbc"
objectidnullnullnullnullnull
detaljtypnullnullnullnullnull
gardsnamnnullnullnullnullnull
postortnullnullnullnullnull
andrad"2015/10/22""2015/10/22""2015/10/22""2015/10/22""2015/10/22"
bbox[18.25178117986765, 59.34469785003334, 18.25178117986765, 59.34469785003334][18.135764673231144, 59.315593538389464, 18.135764673231144, 59.315593538389464][18.29229745471894, 59.26724715266282, 18.29229745471894, 59.26724715266282][18.192968557074057, 59.311039790583074, 18.192968557074057, 59.311039790583074][18.219985111574633, 59.315634541097054, 18.219985111574633, 59.315634541097054]
adromrade"FRANCKES VÄG""VALSVÄGEN""MOVÄGEN""KLIPPVÄGEN""SOLSUNDAVÄGEN"
skapadnullnullnullnullnull
adrplats"7""3""5""16""26"
namn"FRANCKES VÄG 7""VALSVÄGEN 3""MOVÄGEN 5""KLIPPVÄGEN 16""SOLSUNDAVÄGEN 26"
andradav"petlun2""petlun2""petlun2""petlun2""petlun2"
aceidnullnullnullnullnull
fkbyggnadnullnullnullnullnull
rotation70443935
geodb_oidnullnullnullnullnull
skapadavnullnullnullnullnull
popnamnnullnullnullnullnull
fnrnullnullnullnullnull
postnrnullnullnullnullnull