ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5872492558711762587248975872490158711719
id_techniczny_obiektu5872492558711762587248975872490158711719
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.1294.EMUiA""PL.ZIPIN.1294.EMUiA""PL.ZIPIN.1294.EMUiA""PL.ZIPIN.1294.EMUiA""PL.ZIPIN.1294.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000"
pad_numer_porzadkowy"13a""32""11""18""9a"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Jastarnia""Jastarnia""Jastarnia""Jastarnia""Jastarnia"
mjs_teryt_identyfikator934518934518934518934518934518
ulc_nazwa"Ulica Międzymorze ""Ulica Mestwina ""Ulica Międzymorze ""Ulica Międzymorze ""Ulica Kasztanowa "
pad_prg_iip_identyfikator"83ca3819-dcf0-4e92-b823-c09ca709751e""50c98cd4-fdb3-4492-923d-e784daac4487""6affd6b3-6822-42d5-a861-fdaffd1ee998""4599b2da-7f0d-49a3-b5a7-b89e17345c04""2509f2d2-263a-4f1a-95eb-ad4124ca8b2f"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator2222222222
woj_nazwa"pomorskie""pomorskie""pomorskie""pomorskie""pomorskie"
pow_teryt_identyfikator22112211221122112211
pow_nazwa"pucki""pucki""pucki""pucki""pucki"
gmi_teryt_identyfikator22110212211021221102122110212211021
gmi_nazwa"Jastarnia""Jastarnia""Jastarnia""Jastarnia""Jastarnia"
mjs_smr_kod"MIA""MIA""MIA""MIA""MIA"
ulc_teryt_identyfikator128541262312854128548171
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24819002481900248190024819002481900
ulc_id26100682610054261006826100682610051
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
wazny_odnullnullnullnullnull
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
id_bufora_updatenullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
pad_numer_lokalunullnullnullnullnull