ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5592356155923562559234075592341255923700
id_techniczny_obiektu5592356155923562559234075592341255923700
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"N/A""N/A""N/A""N/A""N/A"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"72""28""66""56""58"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Wilcze Piętki""Wilcze Piętki""Wilcze Piętki""Wilcze Piętki""Wilcze Piętki"
mjs_teryt_identyfikator723939723939723939723939723939
pad_prg_iip_identyfikator"e698b2fc-e679-4a1c-8321-eeaed7f9ea0d""77823cce-0254-489b-a76a-da02b967cfa1""f50bbcf7-70e0-40d4-bb24-da0a3e46834b""e19a320f-5e17-4b6c-b6dd-c136191b1956""d45931f0-5b33-432f-b2a2-dec5de68976c"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator1010101010
woj_nazwa"łódzkie""łódzkie""łódzkie""łódzkie""łódzkie"
pow_teryt_identyfikator10131013101310131013
pow_nazwa"rawski""rawski""rawski""rawski""rawski"
gmi_teryt_identyfikator10130231013023101302310130231013023
gmi_nazwa"Biała Rawska""Biała Rawska""Biała Rawska""Biała Rawska""Biała Rawska"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24282902428290242829024282902428290
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull