ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
id"0a3f509d-07b1-32b8-e044-0003ba298018""0a3f509d-07b4-32b8-e044-0003ba298018""0a3f509d-07b7-32b8-e044-0003ba298018""0a3f509d-07ae-32b8-e044-0003ba298018""0a3f509d-07b8-32b8-e044-0003ba298018"
status"1""1""1""1""1"
oprettet"2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000"
ændret"2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000"
vejkode"0004""0004""0004""0004""0004"
vejnavn"Abel Cathrines Gade""Abel Cathrines Gade""Abel Cathrines Gade""Abel Cathrines Gade""Abel Cathrines Gade"
adresseringsvejnavn"Abel Cathrines Gade""Abel Cathrines Gade""Abel Cathrines Gade""Abel Cathrines Gade""Abel Cathrines Gade"
husnr"1""1""1""1""1"
etage"1""2""4""kl""4"
dør"th""tv""th""""tv"
supplerendebynavn""""""""""
postnr"1654""1654""1654""1654""1654"
postnrnavn"København V""København V""København V""København V""København V"
stormodtagerpostnr""""""""""
stormodtagerpostnrnavn""""""""""
kommunekode"0101""0101""0101""0101""0101"
kommunenavn"København""København""København""København""København"
ejerlavkode"2000174""2000174""2000174""2000174""2000174"
ejerlavnavn"Udenbys Vester Kvarter, København""Udenbys Vester Kvarter, København""Udenbys Vester Kvarter, København""Udenbys Vester Kvarter, København""Udenbys Vester Kvarter, København"
matrikelnr"377""377""377""377""377"
esrejendomsnr"9343""9343""9343""9343""9343"
etrs89koordinat_øst"723723.48""723723.48""723723.48""723723.48""723723.48"
etrs89koordinat_nord"6175308.7""6175308.7""6175308.7""6175308.7""6175308.7"
wgs84koordinat_bredde"55.6719477529208""55.6719477529208""55.6719477529208""55.6719477529208""55.6719477529208"
wgs84koordinat_længde"12.557922562571""12.557922562571""12.557922562571""12.557922562571""12.557922562571"
nøjagtighed"A""A""A""A""A"
kilde"5""5""5""5""5"
tekniskstandard"TD""TD""TD""TD""TD"
tekstretning"200""200""200""200""200"
ddkn_m100"100m_61753_7237""100m_61753_7237""100m_61753_7237""100m_61753_7237""100m_61753_7237"
ddkn_km1"1km_6175_723""1km_6175_723""1km_6175_723""1km_6175_723""1km_6175_723"
ddkn_km10"10km_617_72""10km_617_72""10km_617_72""10km_617_72""10km_617_72"
adressepunktændringsdato"2002-04-07T00:00:00.000""2002-04-07T00:00:00.000""2002-04-07T00:00:00.000""2002-04-07T00:00:00.000""2002-04-07T00:00:00.000"
adgangsadresseid"0a3f507a-3667-32b8-e044-0003ba298018""0a3f507a-3667-32b8-e044-0003ba298018""0a3f507a-3667-32b8-e044-0003ba298018""0a3f507a-3667-32b8-e044-0003ba298018""0a3f507a-3667-32b8-e044-0003ba298018"
adgangsadresse_status"1""1""1""1""1"
adgangsadresse_oprettet"2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000""2000-02-05T20:17:59.000"
adgangsadresse_ændret"2009-11-25T01:07:37.000""2009-11-25T01:07:37.000""2009-11-25T01:07:37.000""2009-11-25T01:07:37.000""2009-11-25T01:07:37.000"
regionskode"1084""1084""1084""1084""1084"
regionsnavn"Region Hovedstaden""Region Hovedstaden""Region Hovedstaden""Region Hovedstaden""Region Hovedstaden"
jordstykke_ejerlavnavn"Udenbys Vester Kvarter, København""Udenbys Vester Kvarter, København""Udenbys Vester Kvarter, København""Udenbys Vester Kvarter, København""Udenbys Vester Kvarter, København"
kvhx"01010004___1__1__th""01010004___1__2__tv""01010004___1__4__th""01010004___1_kl____""01010004___1__4__tv"
sognekode"9185""9185""9185""9185""9185"
sognenavn"Vesterbro""Vesterbro""Vesterbro""Vesterbro""Vesterbro"
politikredskode"1470""1470""1470""1470""1470"
politikredsnavn"Københavns Politi""Københavns Politi""Københavns Politi""Københavns Politi""Københavns Politi"
retskredskode"1101""1101""1101""1101""1101"
retskredsnavn"Københavns Byret""Københavns Byret""Københavns Byret""Københavns Byret""Københavns Byret"
opstillingskredskode"0009""0009""0009""0009""0009"
opstillingskredsnavn"Vesterbro""Vesterbro""Vesterbro""Vesterbro""Vesterbro"
zone"Byzone""Byzone""Byzone""Byzone""Byzone"
jordstykke_ejerlavkode"2000174""2000174""2000174""2000174""2000174"
jordstykke_matrikelnr"377""377""377""377""377"
jordstykke_esrejendomsnr"9343""9343""9343""9343""9343"
kvh"01010004___1""01010004___1""01010004___1""01010004___1""01010004___1"
højde"2.8""2.8""2.8""2.8""2.8"